Search

Talk

The Keller-Segel model in Chemotaxis

  • Dirk Horstmann (Köln)
A3 02 (Seminar room)